HOV IJmond Home Contact Vereniging Bestuur Agenda Word lid! Leden  

 Welkom op de site van de HOV IJmond!

HOV IJmond is de vereniging voor ondernemers in de IJmond!

HOV IJmond behartigt de belangen van circa 200 bedrijven in de IJmond.

Op deze site staat informatie over de vereniging en haar leden en u  kunt zich aanmelden als lid, via deze site.

 

HOV-IJmond vertegenwoordigt en verbindt Velsense ondernemers

Om het volledige artikel te kunnen lezen, klik op de link:

 Ondernemersbelang-3


HOV IJmond BBQ donderdag 5 september

Beste leden, De digitale uitnodiging voor de jaarlijkse HOV IJmond BBQ is weer verzonden. We kijken uit naar de jaarlijkse BBQ op donderdag 5 september! Zet u de datum alvast in uw agenda?

Dit jaar zal de BBQ plaatsvinden op de bijzondere locatie van Landgoed Waterland, Rijksweg 116, 1981 LD te Velsen Zuid

In verband met de organisatie verzoeken wij u vriendelijk om zich op te geven voor 21 augustus aanstaande. Opgeven kunt u doen via de link in de digitale uitnodiging.

Graag tot 5 september!

Ton van der Scheer
Voorzitter HOV IJmond


Onderzoek naar alternatief ferry

HAARLEM - Fracties in de Provinciale Staten willen dat er een onderzoek komt naar een duurzaam en betaalbaar alternatief voor de Fast Flying Ferry, de veerdienst tussen de gemeente Velsen en Amsterdam.

Een motie van GroenLinks om de veerdienst voor 2014 en 2015 in de vaart te houden, haalde het niet. Een door D66, met steun van de andere coalitiepartijen ingediende motie om te zoeken naar een duurzaam en voor de lange termijn betaalbaar alternatief, werd unaniem gesteund. Voor dit onderzoek wordt 150.000 euro beschikbaar gesteld.Het geld dat bestemd was voor de ferry (1,2 miljoen euro) blijft in ieder geval tot 2016 beschikbaar.Tijdens de eerste ronde van de bespreking van de visie voor het Noordzeekanaalgebied werd duidelijk dat de politiek de Houtrakpolder nog niet wil bestemmen als toekomstig havengebied. Een besluit hierover wordt op de lange baan geschoven.

Bron IJmuider Courant


Velsertunnel gaat maanden dicht in 2015 en 2016

VELSEN-ZUID - MKB IJmond en HOV IJmond zijn er niet blij mee dat dat de Velsertunnel drie tot zes maanden volledig wordt afgesloten. Dat gebeurt voor onderhoud in de periode 2015-2016.

Rijkswaterstaat meldde dat de ondernemers maandagavond in het Tata Steel Stadion in Velsen-Zuid.

Om aan de nieuwe tunnelwetgeving te voldoen en om de doorstroming van de tunnel te verbeteren is een renovatie noodzakelijk, aldus MKB IJmond.


Seminar De Arbeidsmarkt en Omscholing, woensdag 26 juni om 16.00 uur

De HOV IJmond en de OHBU hebben als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de IJmond regio een seminar georganiseerd op woensdag 26 juni om 16.00 uur op de Felison Cruise Terminal. Het onderwerp is: De arbeidsmarkt en Omscholing

Beste Leden,

De  HOV IJmond en de OHBU hebben als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de IJmond regio een seminar georganiseerd op woensdag 26 juni om 16.00 uur op de Felison Cruise Terminal. Het onderwerp is: De arbeidsmarkt en Omscholing.

Deze bijeenkomst staat onder leiding van de heer ir. A. Kraaijeveld, voorzitter Nederland Maritiem Land en een oud voorzitter FME.

De sprekers zijn; 

namens het UWV Haarlem, mevrouw Oene, manager,

het Nova College, de heer H. Snijders, college van bestuur

Covenu Uitzendbureau, de heer A.P. Enthoven, directeur en

Tata Steel, de heer R. Deen, HR Learning & Development

 UWV zal uitleggen wat haar rol kan zijn bij omscholing en de financiering daarvan, het Nova College zal aangeven hoe zij met omscholing omgaan, Covenu zal namens de uitzendsector toelichten wat de rol van de uitzendsector in deze kan zijn en de heer Kraaijeveld zal vanuit zijn ervaring en achtergrond een toelichting geven hoe de opbouw van in de sectorpotten is georganiseerd en via welke weg daar een beroep op kan worden gedaan ter financiering van omscholing. Tata Steel zal vertellen hoe zij in de praktijk omgaat met omscholing.

Daarnaast wordt aan de aanwezige ondernemers worden gevraagd een formulier in te vullen wat , zodat ook inzicht wordt verkregen naar de behoefte van omscholing en de specifieke te korten.

Indien er behoefte is aan omscholing (en die is er volgens ons), dan zal er ook commitment moeten komen van de ondernemers indien zij daar gebruik van maken.

Het goed inrichten van een werkbare structuur is ons inzien cruciaal voor het regionaal opzetten van omscholingstrajecten met de werkgevers, opleidingsinstituten en eventueel de uitzendsector als (tijdelijk) werkgever en facilitator daarvan.

In verband met de organisatie vragen wij u om u via bijgaande link aan te melden, Seminar, graag voor 20 juni aanstaande. De Felison Cruise Terminal is gelegen aan De Cruiseboulevard 10, 1976 EB te IJmuiden. Het adres voor uw navigatiesoftware is Volendamkade 1, IJmuiden. U kunt hier gratis parkeren.

Met vriendelijke groet,

HOV IJmond & OHBU

Laatste nieuws

HOV-IJmond vertegenwoordigt en verbindt Velsense ondernemers
Om het volledige artikel te kunnen lezen, klik op de link: Lees meer ...

HOV IJmond BBQ donderdag 5 september
Beste leden, De digitale uitnodiging voor de jaarlijkse HOV IJmond BBQ is weer verzonden. We kijken uit naar de jaarlijkse BBQ op donderdag 5 september! Zet u de datum alvast in uw agenda? Lees meer ...

Onderzoek naar alternatief ferry
HAARLEM - Fracties in de Provinciale Staten willen dat er een onderzoek komt naar een duurzaam en betaalbaar alternatief voor de Fast Flying Ferry, de veerdienst tussen de gemeente Velsen en Amsterdam. Lees meer ...

Velsertunnel gaat maanden dicht in 2015 en 2016
VELSEN-ZUID - MKB IJmond en HOV IJmond zijn er niet blij mee dat dat de Velsertunnel drie tot zes maanden volledig wordt afgesloten. Dat gebeurt voor onderhoud in de periode 2015-2016. Lees meer ...

Seminar De Arbeidsmarkt en Omscholing, woensdag 26 juni om 16.00 uur
De HOV IJmond en de OHBU hebben als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de IJmond regio een seminar georganiseerd op woensdag 26 juni om 16.00 uur op de Felison Cruise Terminal. Het onderwerp is: De arbeidsmarkt en Omscholing Lees meer ...

Succesvol ondernemen in turbulente tijden
Lees meer ...

Middenhavengebied grondig opgeknapt
“Het Middenhavengebied wordt op dit moment grondig opgeknapt - rioleringen en straten worden volledig vervangen en daar waar nodig geasfalteerd en opnieuw bestraat door stratenmakers”. Lees meer ...

Herinrichting Middenhavengebied fase 1, IJmuiden, Nieuwsbrief 5
Bijgaand treft u de nieuwsbrief aan inzake de werkzaamheden van SCHOT Infra b.v. Lees meer ...

Start haringseizoen uitgesteld tot woensdag 19 juni, Haringparty verplaatst naar 25 juni
Lees meer ...

Aanpassingen Velserbroekse Dreef/rotonde Ambachtsweg
Voorgenomen wijzigingen op de rotonde Velserbroekse Dreef/Ambachtsweg en op de kruising Velserbroekse Dreef de Kamp. Lees meer ...

Actie voor behoud Fast Flying Ferry
Lees meer ...

Uitnodiging!
Lees meer ...

JUBILEUMJAAR HAVENFESTIVAL
Tijdens het Havenfestival IJmuiden op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2013 wordt extra uitgepakt. Het wordt namelijk de tiende editie! En daar wil deze organisatie een heel feestelijke van maken. Lees meer ...

15 stappen naar Cloud Telefonie
Vorige keer heb ik in mijn redactioneel artikel hier op de HOV site gesproken over de mogelijkheden van Glasvezel in de IJmond. Ik stelde dat een OPEN glasvezel architectuur,het mogelijk maakt om andere partijen (dan de glasvezel leverancier) nieuwe diensten over deze glasvezel te laten aanbieden. Een van die diensten kan telefonie vanuit de Cloud zijn (gebaseerd op Voice over IP). Onderstaand artikel beschrijft 15 afwegingen voor een goede keuze voor Cloud telefonie. Bij al deze stappen kan overigens De Telecom Adviseur u helpen bij het inkopen, met kennis en kunde. Lees meer ...

Voorzitter Frans Baud verlaat de Haven Ondernemers Vereniging IJmond
'Zorgen om genoeg ruimte' Lees meer ...

Trap van Cruise- naar jachthaven
Bijgaand treft u het artikel uit de IJmuider Courant van donderdag 14 februari aan. Lees meer ...

De cruisevaart levert IJmuiden-Velsen per jaar nu al zo’n 20 miljoen euro op.
Lees meer ...

Gemeente Velsen Kamer van Koophandel KVSA Webservices
© 2013 HOV IJmond